2018 m. rugpjūčio 24 d., penktadienis

Lankome Ukmergės rajoną. Mini Gedimino bokštas. Lyduokiai

Aktyvios Lyduokių (Ukmergės r.) moterys pasišovė naujam gyvenimui prikelti išskirtinį miestelio objektą – mūrinę Gedimino pilaitę. Gedimino pilies kopija miestelio centre buvo pastatyta 1928 metais minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį. Šalia buvo pastatytas koplytstulpis. Sovietmečiu ir pilaitė, ir koplytstulpis buvo sunaikinti. Tačiau vos papūtus laisvės vėjams, 1989 metais, koplytstulpis ir pilaitė buvo atstatyti. Per beveik 30 metų statinys gerokai apgriuvo, todėl Lyduokių moterų informacijos užimtumo klubas nutarė įžymybę atnaujinti. Pilaitės renovavimo projektas buvo pateiktas Kultūros tarybai ir sulaukė 2800 eurų paramos. Už šias lėšas buvo apmūryta pilaitė ir prie jos pritvirtinta atminimo lenta. Informacijos šaltinis ir plačiau apie tai -> Gedimino pilies antrininkė dabinasi nauju rūbu.
Taip pat žvilgsnį patraukė ir Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Rodos apleista, bet kažkuo ypatinga.

Mūrinę bažnyčią Lyduokiuose 1623 m. pastatė Henrikas Padlevskis. Prie jos įsteigta prieglauda. XVIII a. veikė parapinė mokykla. Po 1782 m. pristatytas priebažnytis. 1884 m. Lyduokių dvaro savininko, karo inžinieriaus Henriko Voinickio ir parapijos lėšomis bažnyčia padidinta, pristatyti 2 bokštai. Ją 1887 m. konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia apgadinta. Po karo suremontuota. Po karo Šv. Arkangelo Mykolo bareljefą ant stogo atstatė ilgametis bažnyčios zakristijonas Mykolas Vaskela su sūnumi Mykolu Vaskela.
1988 m. dekoruotas bažnyčios vidus. 1999 m. joje atidengtas ir pašventintas bareljefas šios parapijos klebonu dirbusiam Jonui Burneikai (1901–1956 m.). Šventoriuje 2000 m. pastatytas ąžuolinis kryžius (tautodailininkas Remigijus Rudokas) jubiliejiniams 2000-iesiems metams. Info šaltinis -> Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia.


Renata

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą